Planering

Vecka
Måndag
Onsdag
4
Judendomens högtider
Högtider- Vi firar den judiska påsken
Fortsätter jobba med judendomen på bloggen
5
Heliga skrifter
Från Sverige till Himlen
Uppgifter till filmen
6
Test judendomen
Riter och heliga handlingar
Judendomen i och utanför Israel
7
Repetition
Repetition
9
Intro Kristendomen
Gamla testamentet
Nya testamentet-Jesus
10
Centrala tankegångar
Kristendomens splittring
Katolska kyrkan
11
Katolska kyrkan Protestantiska kyrkan

Protestantiska kyrkan Ortodoxa kyrkan
12
Ortodoxa kyrkan
Repetition
Test kristendomen

13
Intro islam
Muhammed
Koranen
15
Fem pelarna
Shia & Sunni
Fem pelarna
Shia & Sunni
16
Religion eller politik
Religion eller politik
17
Test Islam
Islam i världen
Islam i världen
18
Repetition
Prov syskonreligionernaInga kommentarer:

Skicka en kommentar