onsdag 23 maj 2018

Kristendomens splittringBegrepp

Missionär

Frälsning

Kejsare Konstantin

Treeenighet

Ortodox

Katolsk

ProtestantiskUppgift:

1) I basgruppen ska ni nu hjälpas åt att beskriva varför kristendomen splittrades i tre delar.
2) Beskriv de olika inriktingarna. Vad är speciellt med inriktiningen, hur ser de på kvinnliga präster, abort, preventivmedel, annat som kännetecknar inriktningen.
3) Förklara vilka skillnader ni ser mellan katoliker, protestanter och ortodoxa.  . 


Inför provet


Länk till vad du ska kunna på provet
Syskonreligionerna- prov 30/5

Mina power point
PPT-islam
PPT-Judendom
PPT-kristendomen

onsdag 16 maj 2018

Uppgift att jämföra syskonreligionerna

1)Genom att använda länken världsreligionerna får ni en sammanställning av religionerna
2) Du ska nu med hjälp av informationen jämföra judendom, kristendom och islam. Sammanställ det du kommit fram till i en tabell. ( Fortsätt fyll i den du redan har)
3) Vilka likheter/skillnader hittar du?