torsdag 1 februari 2018

Förklaringar på begreppen till måndag

Kosher - tillåten mat, en jude blandar inte kött och mjölkprodukter
Rabbin - religiös ledare inom judendomen
Omskärelse - tecknet på förbundet mellan Abraham och Gud, alla pojkar omskärs, förhuden tas bort
Kippa - liten hatt som judiska män bär
Bönesjal- (även kallad tallit) en mantel som judiska män bär med tofsar i hörnen
Bönekapsel - två kapslar av länder som innehåller pergamentrullar där det står verser från Torah
Stamfader - pappa till ett folk ex Abraham
Förbundet- Mellan Gud och Abraham, att israeliterna var Guds utvalda folk samt att Gud ska skydda människorna och människorna ska följa Guds lag. 
Karavan - lång rad av männsikor och/ eller kameler eller idag andra fordon,  de flesta var handelsmän med varor
Farao - Egyptens ledare, motsvarighet till Kung
Israeliter - Folket i Israel
Exodus - uttåget ur Egypten, även en del i gamla testamentet
Sinai- berget där Moses tog emot tavlorna med 10 guds bud

Rosh Hashana - judiskt nyår
Yom Kippur - försoningsdagen
Chanukka ljusfesten eller tempelinvigningsfesten
Pesach- den judiska påsken

Du förväntas att kort kunna förklara högtiderna!