onsdag 17 januari 2018

Judendom del 2 (3)
I flippen (börja titta 1.14 in i flippen) så nämns följande högtider:
  • Rosh Hashana
  • Yom Kippur
  • Chanukka
  • Pesach
Att göra hemma: 
Under tiden du tittar på flippen så fundera kring vilka högtider du känner till (antingen inom din egen religion, eller någon av de högtider i religioner som dina kompisar berättat om). OBS! Du ska inte göra jämförelsen hemma, den gör vi tillsammans på måndag. Men du ska ha med dig stödanteckningar som kan hjälpa dig att utveckla dina tankar på lektionen! Här övar du på analysförmågan samt begreppsförmågan

På lektionen: 
- Vi kommer inleda lektionen med att ni i basgruppen jämför era tankar och funderingar och tillsammans utvecklar dem. Här övar du på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

- Utveckla era tankar och skriv ner likheter mellan judendomen och religionen/religionerna ni känner till.  Finns det några likheter vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många likheter med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om andra religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar