onsdag 10 januari 2018

Judendom del 1Hemma

Se flippen
Skriv en fråga som du tar med dig till klassen, antingen som du själv inte förstår eller som du vill kolla om dina klasskompisar förstått. 

Basgrupp
1) Skriv en sammanfattning av flippen
2) Skriv förklaringar på begreppen
  • Stamfader
  • Förbundet
  • Karavan
  • Farao
  • Israeliter
  • Exodus
  • Sinai
3) Besvara frågorna
a) Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?
b) Vad innebar förbundet med Abraham och Gud?
c) Varför var Moses möte med Gud vid berget Sinai viktigt för judendomen?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar