tisdag 30 januari 2018

Från Sverige till himlen-judendom

Idag ska ni få titta på filmen Från Sverige till himlen- Judendom 

Därefter jobbar ni i basgrupper, jobba som ni sitter
1) Först med lite begrepp (begreppsförmågan)  Skriv betydelsen av begreppen, se till att du förstår förklaringen. 
 • Kosher
 • Rabbin
 • Omskärelse
 • Kippa
 • Kosherslakt
 • Bönesjal
 • Bönekapsel
 • Förintelsen

2) Att fundera på
1.  Vad betyder kosher? Vilka praktiska konsekvenser kan det få för en praktiserande jude?
2.  Vad är en kippa?
3.  Vad är det för speciellt med festen som firas i filmen?
4.  Varför har rabbinens sjal 613 olika knutar?
5.  Varför omskärs judiska pojkar?

3)  Om ni blir klara, gör klart följande:

a) Uppgifterna från i måndags- se länk
b) webbapp.liber.se- träna på begrepp
c) Filmer och quiz på studi.se som berör judendomenonsdag 17 januari 2018

Judendom del 2 (3)
I flippen (börja titta 1.14 in i flippen) så nämns följande högtider:
 • Rosh Hashana
 • Yom Kippur
 • Chanukka
 • Pesach
Att göra hemma: 
Under tiden du tittar på flippen så fundera kring vilka högtider du känner till (antingen inom din egen religion, eller någon av de högtider i religioner som dina kompisar berättat om). OBS! Du ska inte göra jämförelsen hemma, den gör vi tillsammans på måndag. Men du ska ha med dig stödanteckningar som kan hjälpa dig att utveckla dina tankar på lektionen! Här övar du på analysförmågan samt begreppsförmågan

På lektionen: 
- Vi kommer inleda lektionen med att ni i basgruppen jämför era tankar och funderingar och tillsammans utvecklar dem. Här övar du på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

- Utveckla era tankar och skriv ner likheter mellan judendomen och religionen/religionerna ni känner till.  Finns det några likheter vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många likheter med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om andra religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

onsdag 10 januari 2018

Judendom del 1Hemma

Se flippen
Skriv en fråga som du tar med dig till klassen, antingen som du själv inte förstår eller som du vill kolla om dina klasskompisar förstått. 

Basgrupp
1) Skriv en sammanfattning av flippen
2) Skriv förklaringar på begreppen
 • Stamfader
 • Förbundet
 • Karavan
 • Farao
 • Israeliter
 • Exodus
 • Sinai
3) Besvara frågorna
a) Vem var Abraham? För vilka religioner är han viktig?
b) Vad innebar förbundet med Abraham och Gud?
c) Varför var Moses möte med Gud vid berget Sinai viktigt för judendomen?