måndag 19 mars 2018

Ortodoxa kyrkan

 1. Besvara frågorna

  a) Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan?
  b) Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
  c) Vad betyder ordet ortodox?
  d) Var finns de ortodoxa kyrkorna? Beskriv hur kyrkan är indelad.
  e) Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
  f) Vad är en ikon?
2. Beskriv ortodoxa kyrkans mysterier, vad skiljer dem ifrån katolska kyrkans sakrament?

torsdag 8 mars 2018

Frågor till podden

Podcast: Jesus död och uppståndelse

1. Vilka källor finns det kring historien om Jesus död?
2. Varför dömdes Jesus till döden?
3. Vad tror de kristna hände med Jesus
4. Varför tror kristna att Jesus dog?

måndag 5 mars 2018

Katolska Kyrkan
Hemma: Se flippen för att förbereda dig inför lektionen. 

Skolan

1) Skriv förklaringar på följande begrepp

 • Katolsk
 • Reformation
 • Påve
 • Martin Luther
 • Vatikanstaten
 • Sakrament
 • Skärselden

2) Vilka är sakramenten inom katolicismen? Skriv en kort förklaring om varje

3) Vi går igenom tillsammans